Mapa článkov

 

Mapa článkov zobrazuje všetky napísané články názorne na mape. Viete si jednoducho pozrieť, kde sa nachádzate vy, kam by ste chceli ísť na výlet a podľa toho zvoliť článok, ktorý vám vyhovuje. Po kliknutí na označenie na mape sa vám otvorí názov článku a po kliknutí na neho sa otvorí samotný článok.